Chmielno Informacje o Miejscowości

Gmina Chmielno leży w powiecie kartuskim, w środkowej części województwa pomorskiego. Jest ona najmniejsza wśród ośmiu gmin wchodzących w skład tego powiatu. Jej powierzchnia wynosi 7918 ha i zamieszkuje ją 6808 osób.

gmina-chmielno-1

Rozciągłość gminy z północy na południe nie przekracza 14 km, a z zachodu na wschód 11 km. Siedzibą władz gminy jest Chmielno, malowniczo położone w jej zachodniej części, nad Jeziorem Białym. Obszar gminy Chmielno graniczy z trzema sąsiednimi gminami: Kartuzy – od północy i wschodu, Sierakowice – od zachodu i Stężyca – od południa. Dzieli się ona na 10 sołectw: z których największe jest Chmielno (1656 mieszkańców) i niewiele mu ustępujące Miechucino (1414 mieszkańców), pozostałe to: Garcz (838), Borzestowo (571 ), Kożyczkowo (472), Zawory (418), Cieszenie (397), Przewóz (386), Reskowo (366) i Borzestowska Huta (290). (Stan liczby mieszkańców na dzień 31.12.2007r).

Pod względem fizycznogeograficznym gmina Chmielno leży na obszarze Pojezierzy Pomorskich, w mezoregionie zwanym Pojezierze Kaszubskie, a bardziej szczegółowym podziale na mniejsze jednostki terytorialne – w obrębie submezoregionu o nazwie Centralne Wysoczyzny i Wzgórza Nadjeziorne. Poza niewielkimi, skrajnie zachodnim fragmentem terenu okolic Borzestowa, prawie cała gmina wchodzi w skład Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

gmina-chmielno-0